Mine mærkesager

Der er mange vigtige sager at kæmpe for i EU som Europa-Parlamentariker. Jeg er medlem af udvalget for indre marked og forbrugerbeskyttelse og udvalget for miljø og folkesundhed, så det er her jeg fokuserer på at gøre en forskel. Det er jeg glad for. For i de to udvalg arbejder jeg hver dag med at forbedre forbrugerbeskyttelsen, sætte skub på den grønne omstilling og regulere de store techgiganter. Herunder kan du læse om mine mærkesager

EU skal være en klimaunion og gå forrest i den grønne omstilling globalt. Den grønne omstilling er bydende nødvendig for at undgå en fremtidig klimakatastrofe. Derfor skal vi sætte endnu mere skub på omstillingen. Vi skal sætte høje mål for mere vedvarende energi og bæredygtig produktion til gavn for både arbejdspladser og kloden.

På to årtier er tech virksomheder vokset til blandt de største og rigeste virksomheder i verden. Desværre uden at lovgivningen har kunnet følge med. Det gælder særligt de love, som regulerer tech-virksomhedernes platforme.

I dag foregår en stor del af vores demokratiske, offentlige samtale online på sociale medier. De tech-giganter, som styrer dem, skal reguleres hårdere. Det er en kamp jeg har kæmpet i EU, men vi er ikke færdige endnu. Tech-giganterne har vigepligt for demokratiet.

COVID-pandemien, konsekvenserne af Ruslands invasion af Ukraine og en galoperende inflation. EU står i dag over for talrige kriser, som kun kan løses, hvis landene i EU arbejder sammen. Derfor skal vi sikre, at de politiske løsninger bygger på en sund balance mellem økonomisk ansvarlighed og social retfærdighed.

Vi skal sørge for, at vi kommer styrket ud af kriserne. Ruslands krig i Ukraine må ikke blive en undskyldning for at blive mere afhængig af fossil energi fra andre lande. Vi skal sikre en bæredygtig og klimarigtig produktion i EU, som vil gøre os fri af Russisk energi og samtidig skabe fremtiden arbejdspladser.

Samtidig viste Corona-krisen, at vi skal værne om vores forsyningskæder i EU. Corona var et wake-up call for os alle, hvor vi pludselig manglede basale værnemidler. Det må ikke ske igen. EU skal derfor i højere grad tænke mere strategisk og vores produktion skal være modstandsdygtig.